Obchodní podmínky

Vítejte na stránce internetového obchodu carbon-vinyl.cz

 

Základní ustanovení.

Provozovatelem internetového obchodu je VM & OK spol. s.r.o., IČO: 47 583 789, DIČ: 2023958970. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (carbon-vinyl.cz) a jeho zákazníků (kupujících).

 

Způsob objednávání zboží ze společnosti carbon-vinyl.cz Objednávka se provozuje pomocí: (a) internetového obchodu carbon-vinyl.cz, podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím a smlouva tak vzniká samotným dodáním zboží. Po zaslání objednávky vám automaticky obratem přijde potvrzení o přijetí objednávky. (B) e-mailu na info@carbon-vinyl.cz, (c) telefonicky na tel.číslo 0915 341 826. Ve všech typech objednávek uvádíte přesný název zboží, počet objednaný kusů (metrů), kontaktní údaje.

 

Povinosti kupujícího (zákazníka)

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Je povinností kupujícího před odesláním objednávky ověřit si cenu zboží včetně poplatků. V případě, že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, prodejce mu včas potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně připraven. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, opětovného doručení zboží, jakož i náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

 

Zrušení objednávky.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím odesláním prodávajícím. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele, případně se zboží již nevyrábí nebo nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.

 

Odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č 367/2000. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použit, musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd) doklad o koupi, zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží zasláno na dobírku, nebude převzato). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 30 dnů od data odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle. Podle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou - prodej zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, zboží, které bylo zhotoven dle požadavků spotřebitele (fólie nařezána na rozměr dle požadavků zákazníka, nerolkový odběr zboží). 

 

Dodací podmínky

(a) Termín dodání. Zboží vyskladnit nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky pokud je zboží skladem. Pokud zboží není na skladě dodací lhůta se pohybuje od 2-4 týdnů, pokud je tomu tak, budete o tom telefonicky nebo mailem informován. (B) Způsob dodání. Objednávky posíláme poštou, případně kuriérom.Tovar je možné odebrat i osobně po telefonické domluvě.

 

Poštovné.

Při posílání kurýrem DPD je poštovné 130Kč, cena dobírky je 30Kč.

 

Reklamační řád.

Reklamace se vztahuje pouze na výrobní vady způsobené výrobcem, a to pouze při zjištění ihned po doručení objednávky k zákazníkovi. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené při manipulaci uživatelem. Postup při reklamaci: Při prvním zjištění porušení, chyby zboží nebo při doručení nesprávného zboží je třeba ihned nás kontaktovat na tel. čísle 0915 341 826 nebo mailem na adresu info@carbon-vinyl.cz. Následná reklamace bude vyřízena ve prospěch a po vzájemné dohodě obou stran.

 

Výměna zboží.

Kupující má právo na výměnu zboží v zákonném stanovené 14-denní lhůtě. Pokud se kupující rozhodne pro výměnu zboží, je povinen zaslat zboží v nepoškozené podobě s přehledným popisem, jakým způsobem a za jaké zboží chce výměnu uskutečnit. Při výměně zboží mohou nastat tyto případy: (a) Zákazník požaduje zboží s levnější cenou = rozdíl ceny mu bude dobropisováním a nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného. (B) Zákazník požaduje zboží s dražší cenou = rozdíl ceny mu bude započítán do dobírky zaslání požadovaného zboží, v ceně dobírky bude také započítáno poštovné pro opětovné zaslání. (C) Zákazník požaduje zboží se stejnou cenou = nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného. Náklady na opětovné zaslání se vztahují pouze na výměny zboží, kdy prodávající zaslal objednané zboží při první objednávce správně, podle požadavku kupujícího. Případy, kdy prodávající zaslal svou chybou nesprávně zboží, zasílá při výměně za správný kus na své náklady.

 

Řešení sporů se spotřebiteli
Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@carbon-vinyl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Závěrečná ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Všechny dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@carbon-vinyl.cz